Secretariaat

Pia Vandenberghe staat in voor de verpleegkundige en administratieve ondersteuning van de praktijk:

Zij verzorgt de telefonische opvang, registreert de aangevraagde huisbezoeken en afspraken voor raadplegingen en andere. Ook assisteert zij bij kleine ingrepen en complexe wondzorg, doet de eerste opvang bij spoedgevallen en staat in voor het dossierbeheer. U kan in eerste instantie bij haar terecht voor bijkomende informatie. Uiteraard is ook zij gebonden door het beroepsgeheim.

Telefoonnummer 051 70 12 60
E-mail: piavandenberghe@hotmail.com