Huisbezoeken

Het huisbezoek is bedoeld voor  mensen die ernstig ziek zijn en zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen.  Het is zeer moeilijk een huisbezoek op een "afgesproken uur" te plannen.  We streven ernaar om huisbezoeken die voor 11 uur aangevraagd zijn nog voor de middag uit te voeren.  Aanvragen die na 11 uur binnenkomen kunnen – tenzij bij hoogdringendheid - naar de namiddag verplaatst worden!

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd op het nummer 051 70 12 60