Wachtdienst

Weekwacht

Tijdens de week kan u van maandagmorgen tot vrijdagavond 24u/24u op ons beroep doen. Wanneer wij uitzonderlijk enkele uren niet beschikbaar zijn, kan u steeds terecht bij de huisarts van weekwacht:

Telefoonnummer: 051 24 50 50

Wacht weekend en feestdagen

Hebt u op zaterdag, zondag of een feestdag een huisarts nodig? Ga dan bij voorkeur naar de Centrale Huisartsenwachtpost, H. Spilleboutdreef 35 in Roeselare (recht over "De Spil"). Daar kan u na afspraak doorlopend terecht van 08:00u 's morgens tot 20:00u 's avonds.

Indien u zich moeilijk kan verplaatsen, vraag dan de huisarts van rijdende wacht op het volgende nummer:

Telefoonnummer: 051 24 50 50

Apotheek van wacht

www.geowacht.be
Telefoonnummer: 090 39 22 48