Samenwerking

Verschillende partners kunnen betrokken worden in de zorg voor uw gezondheid. Afhankelijk van de noodzaak wordt overleg gepleegd en samengewerkt met apotheker, thuisverpleging, kinesist, diëtist, psychotherapeut, podoloog, maatschappelijk werker, geneesheer-specialist, enz...

Omdat naast de kwaliteit van de zorgverlening ook de persoonlijke relatie met de zorgverlener medebepalend is voor de globale appreciatie van de zorg, heb ik steeds het principe van de vrije keuze van zorgverstrekker in ere gehouden. Ik wil met allen op gelijke basis samenwerken en respecteer dan ook steeds de keuze die u als patiënt, ouder of mantelzorger maakt.

Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van locale professionelen. Zorgverleners die nog niet in de lijst voorkomen, worden er op hun verzoek in opgenomen.

Apotheek

Pharmanova: 051 70 12 37
Gies: 051 50 09 59
Lafaut: 051 54 48 27

Thuisverpleging

Bailleul Nadine e.a.: 0475 77 23 78
Bond Moyson: 056 23 02 30
Bondue Caroline: 0478 33 13 39
Breyne Veerle: 0473 34 59 70
Callewaert Ann: 0499 11 64 47
Callewaert Bernadette: 051 54 48 30
Castelein: 0497 22 34 54
Croubels Dominique: 051 50 48 38
Sander Stefanie: 0491 22 44 57
Uleyn Hubert: 051 70 14 01
Van Hollebeke: 0494 16 49 63
Walraedt Niels en Lieselot: 051 62 69 89
WitGeleKruis: 051 50 12 52

Kinesitherapie, manuele

Castelein Frank: 051 54 51 89
Degroote: 0497 30 06 20
Deprez: 051 54 63 46
Desanghere Kirstin: 051 50 18 20
Lansen: 051 50 51 48
Lepouttere Christophe: 051 70 46 38
Meis: 051544645
Ryheul Frederik: 0851 70 24 13
Vanryckeghem Peter: 051 54 54 61
Vanysacker Griet: 051 70 22 01
Verghote Christophe: 051 70 44 92
Winne: 051 54 55 40

Diëtiek

Dejager Gil: 0497 24 40 86

Psychotherapie

Baert Veerle: 051 54 55 27
Praktijk Werken: www.praktijkwerken.be
Lien Vanassche: 0498 24 30 65
Mieke Samyn: 0471 76 29 77 (kinderen)
Verstraete Lien : lien@psychologenpraktijkwesthoek.be
Vandierendonck Steffie : 0472 02 50 52

Logopedie

Degryse Valerie: 0497 93 24 18
Descheppere Julie: 0495 48 73 94
Leterme Mieke: 0477 34 16 01
Verhaeghe Leen: 0478 21 54 61

Podologie

D'Hulster Liesbeth: 0498 62 13 02
Dewijze Jo: 0497 69 76 30

Tamara Devos: 0476 88 06 66
Charlotte Gysels: 0473 34 62 62

Vroedvrouw

Hannelore Cabooter: 0496 69 62 74