Home

In 1982 namen wij de fakkel over van dokter en mevrouw Andre Vanysacker - Vanbeylen, die vanaf 1949 de eerste huisarts in Houthulst was.

Ik heb steeds een zeer brede interesse gehad, waardoor - na mijn kandidaturen aan de KULAK - de keuze voor de specifieke opleiding huisarts aan de Universiteit Antwerpen een evidentie was. Na mijn afstuderen heb ik mij vrij snel geëngageerd in verscheidene huisartsenverenigingen om mee te bouwen aan een visie en een toekomst voor dit mooie beroep dat sinds jaren onder druk staat van een sterk ontwikkelende tweede lijn. Vanuit deze visie ben ik ook actief als Coördinerend en Raadgevend Arts in Woon- en Zorgcentrum Cassiers.

Mijn echtgenote studeerde in 1979 af als algemeen verpleegkundige aan Sint-Vincentius Gent. Daarna werkte zij gedurende twee en half jaar op de afdeling pediatrie van het pas opgestarte Academisch Ziekenhuis Antwerpen. Van 1982 tot heden helpt zij als meewerkende echtgenote - medisch secretaresse binnen de praktijk. Vanaf 2000 werkte zij gedurende twee jaar tevens deeltijds als verpleegster op de dienst heelkunde van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

Samen zetten wij ons dagelijks in om een goede en nabije zorg aan te bieden aan allen die op ons beroep doen. Wij zijn dag en nacht beschikbaar van maandag- tot zaterdagmorgen. Tijdens het weekend en gedurende onze vakanties zijn we er voor onze kinderen, familie en vrienden. Zo proberen we energie op te doen om blijvend enthousiast voor iedereen klaar te staan!

Wij hopen dat deze website voor U een meerwaarde mag zijn, een bron van informatie en een uitnodiging tot communicatie.

Suggesties of opmerkingen kunnen steeds doorgestuurd worden naar piavandenberghe@hotmail.com.