Tarieven

Ik ben "geconventioneerd", hetgeen betekent dat steeds de officiële tarieven gevolgd worden. Om praktische redenen worden de centiemen naar onder of boven afgerond. U kan de RIZIV-tarieven steeds navragen bij uw mutualiteit of consulteren op:

http://www.riziv.be/insurer/nl/rate