Zorgtrajecten

Een zorgtraject organiseert de behandeling en opvolging van een chronische ziekte en berust op de samenwerking tussen drie partijen: de patiënt, de huisarts en de specialist. Het zorgtraject begint na de ondertekening van een contract door deze drie partijen en loopt voor de duur van 4 jaar. Momenteel kan dit enkel voor sommige patiënten met suikerziekte of verminderde nierwerking.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen tijdens de duur van het traject volledige terugbetaling van hun raadplegingen bij huisarts en specialist. Bovendien hebben zij betere toegang tot bepaalde geneesmiddelen en tot specifiek materiaal zoals een bloeddrukmeter of een bloedsuikermeter. Ze kunnen tevens beroep doen op een diëtist, podoloog, diabeteseducator,... Een zorgtraject garandeert een nauwere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en draagt zo bij tot kwaliteitsvolle zorg.