Visie

Ik nodig u als patiënt uit verantwoordelijkheid op te nemen voor uw eigen gezondheid en levensstijl. Hierbij wil ik uw professionele vertrouwenspersoon zijn, bij wie u terecht kunt met al uw vragen en noden:
Er wordt u integrale zorg aangeboden, rekening houdend met zowel lichamelijke als psychische factoren en invloeden van sociale en levensbeschouwelijke aard.

Huisartsgeneeskunde is een vorm van gezins- en levensloopgeneeskunde van zwangerschap en geboorte tot en met ouderenzorg en terminale zorg. Uw medische gegevens worden bijgehouden in een globaal medisch dossier (GMD), zowel voor ziektes en behandelingen als het preventieve luik van de zorg. Met een open maar kritische geest en een continue leerhouding probeer ik de evolutie van de snel evoluerende medische wetenschap te volgen.

Om mijn taak zo goed mogelijk te vervullen, zijn verschillende zorgpartners als schakel nodig. Om die reden wordt, afhankelijk van de noodzaak, overleg gepleegd zowel binnen de praktijk, als extern met andere zorgpartners: verpleging, palliatieve thuiszorg, kinesist, arts-specialist, sociale dienst, psycholoog... Ik ben en blijf er steeds meer van overtuigd dat enkel met uw medewerking een maximaal resultaat mogelijk is!