Tarieven

Ik ben "geconventioneerd", hetgeen betekent dat steeds de officiële tarieven gevolgd worden. Om praktische redenen worden de centiemen naar onder of boven afgerond. U kan de RIZIV-tarieven steeds navragen bij uw mutualiteit of consulteren op:

http://www.riziv.be/insurer/nl/rate

Sinds 1 januari 2020 worden geen getuigschriften voor verstrekte hulp meer afgeleverd. Alle gegevens worden via de computer doorgestuurd naar uw mutualiteit (E-attest), die binnen de 2 à 3 werkdagen terugstort op uw bankrekening.  Hiervoor is het inlezen van uw identiteitskaart vereist.