GMD-plus

Omdat de overheid ook overtuigd is van de meerwaarde van preventieve geneeskunde en het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen hiervan profiteren heeft zij voorzien in de mogelijkheid om samen met uw GMD-houdende huisarts een persoonlijk preventieplan op te stellen. Iedereen, tussen 45 en 75 jaar, kan zijn of haar huisarts vragen om samen te bekijken welke preventieve acties of onderzoeken nuttig of wenselijk zijn om een goede gezondheid na te streven. Deze dienst wordt u éénmaal per jaar aangeboden en volledig door de overheid betaald!