Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van zorg door een betere coördinatie en communicatie met andere zorgverleners. Het voorkomt nutteloze en soms belastende onderzoeken en draagt bij tot een financieel verantwoorde gezondheidszorg.

Daarom heeft de overheid enkele jaren terug het "Globaal Medisch Dossier" in het leven geroepen. Het nodigt u uit één vaste huisarts te kiezen en u eerst tot hem/haar te wenden bij medische problemen. Ook indien u vermoedt dat doorverwijzing naar een specialist misschien nodig zal zijn.

Jaarlijks wordt bij uw eerste contact gevraagd dit wederzijds engagement te bevestigen. U geniet hierdoor voor het hele jaar 30% vermindering op het remgeld van alle raadplegingen bij uw huisarts. Bent u 75 jaar of ouder of chronisch ziek dan geldt deze vermindering ook voor alle huisbezoeken. Uw huisarts ontvangt jaarlijks een éénmalige vergoeding, die volledig door de overheid wordt betaald.


Bij verhuis of verandering van huisarts wordt uw dossier op uw verzoek doorgegeven aan uw nieuwe huisarts.