Derde betalende

De derdebetalersregeling betekent dat de patiënt aan de zorgverlener enkel het remgeld betaalt. Het terugbetaalbare deel van het honorarium ontvangt de zorgverlener rechtstreeks van het ziekenfonds. Dit kan in principe enkel voor gerechtigden met verhoogde tegemoetkoming, in geval van een individuele financiële noodsituatie en voor de facturering van het GMD, GMD-plus en diabetespas.